Ta jägarexamen eller jaga i fantastisk miljö

Ulfstorps säteri har sett ut som det gör idag sedan 1874. När familjen Liedberg tog över gården blev de snabbt framgångsrika inom jordbruksteknik och livskvalité. Idag drivs säteriet av den femte generationen Liedberg, som ägnar sig åt verksamheter inom jakt, äggproduktion, skogsbruk, spannmålsodling samt turism.

Ulfstorps säteri har bevarat 1800-talets vackra miljö. Originalmöblerna finns kvar än idag och skapar en charmig och unik atmosfär. För att gästerna ska få ut så mycket som möjligt av sin vistelse på gården får de tillgång till hela området, god närproducerad mat och en känsla av att själva vara herrar över den fantastiska herrgården.

För den jaktintresserade finns en mängd spännande upplevelser på Ulfstorps säteri. Bland ett flertal olika jaktarrangemang hittar man till exempel jakt på klövvilt och möjligheten att ta jägarexamen på bara tre dagar. Kompletta jaktpaket med mat och boende går att boka. På säteriet finns en av de mest moderna skjutbanorna i Sverige, Svegeråsens JSK. De har även stora jaktmarker med unika miljöer och ett 80 hektar stort vilthägn där man kan hitta mufflon och dovhjort.

Grupper på upp till tio personer kan på säteriets jaktmarker delta i drevjakt på dovhjort, kronhjort, rådjur, älg och vildsvin. Gården erbjuder dessutom troféhägn med mufflon och dovhjort i sällskap av en erfaren guide. Vill man lära sig mer kan man anmäla sig till någon av deras kurser. I styckningskursen får man lära sig bland annat hur man styckar olika typer av djur, om skottskador och viltets anatomi. I kursen i naturlära ingår övernattning. Vid alla kurser har personer med lässvårigheter som ordblindhet och dyslexi möjlighet att få särskilt stöd från gårdens pedagoger, utan extra kostnad.

Ulfstorps Gårdsägg är säteriets eget varumärke. De producerar ägg med fokus på kvalité och djurens välmående. Ulfstorp har ett medlemskap hos organisationen Moderna Ägg och arbetar med att informera om hur höns som lever i inredda burar har en bättre hälsa än höns som är frigående inomhus.